ABLAS - Are�l rekreacn�ch stredisek Borovice Lites a Seba ABLAS - Are�l rekreacn�ch stredisek Borovice Lites a Seba


Aktuálně

Léčení I

Kurz Léčení I je určen lidem, kteří si chtějí vyléčit fyzickou nemoc (onemocnění střev, jater, cystu), psychický stav (depresi a úzkost), negativní myšlení (přesvědčení o sobě a okolí) a duševní nesoulad (nespokojenost). Léčení je schopnost získat přístup k hluboké vnitřní moudrosti a dobrat se k buněčným vzpomínkám (odblokovat je a tak se uzdravit). Při léčení dochází k podpoře elektrické frekvence přítomných lidí a k podpoře jejich samoléčebného procesu. Na kurzu Léčení I si rozvinete svou schopnost léčit a uzdravovat, schopnost léčit sebe, dozvíte se o vlivu zvuku, barvy, krystalů, světla a pohybu na nás, spojíte se s JÁ JSEM (reconnection) a setkáte se s podobně založenými lidmi.

Atlantské (celostní) léčení. Volné proudění životní energie v těle. Být zdravý * Vliv hudby na tělo a psychiku. Léčení pomocí hudby. Sluch a naslouchání. Hlas a tónování Strach z mluvení na veřejnosti. Vliv Mozartovy hudby na nás. Harmonická rezonance * Vliv slunečního, měsíčního a hvězdného světla na zdraví. Vliv barev na žlázy s vnitřní sekrecí * Užití krystalu k soustředění zvuku a světla do koncentrovaného paprsku, k usnadnění přirozeného toku energie v těle a přitáhnutí nové kvality do života * Vliv pohybu na nás, energetické cvičení. Energie kundalini, uvolnění nepotřebných ochranných programů, napojení na současné energie. Senzorická integrace * Jak můžeme léčit - spirituální léčení, vytváření kruhů světla, uvolnění bloků, léčení duše * Léčení nádorových a autoimunních onemocnění, nezrušené závazky chudoby, celibátu a poslušnosti * Téma osobní síly a osobních hranic, jak si poradit s úzkostí a depresí, vnitřní krása * Tělní soustavy – kosterní, svalová, nervová, lymfatická a imunitní, endokrinní, kardiovaskulární atd. * Váš způsob léčení, vaše přirozené schopnosti, léčení prakticky, čtení aury a energetické struktury * Léčení v Atlantidě. Chrám léčení. Chrám zvuku a barev.

Termín:2. - 5.8.2012
Místo:Rekreační středisko Borovice – SEBA www.arb.cz
Čas:začátek 9 - 17 hodin
Provázející:Mgr. Ivana Valová
603 805 666
info@atlantskaskola.cz
www.atlantskaskola.cz
Cena:4200,- Kč

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »

ABLAS - Areál rekreačních středisek Borovice Lites a Seba

ABLAS - Areál rekreačních středisek Borovice Lites a Seba

© 2010 Areál rekreačních středisek Borovice Lites a Seba